Miljö & Kvalitet
2539
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2539,lounge-core-1.0.5,,ajax_fade,page_not_loaded

 

 

Kvalitetssäkring enligt Svenskt Sigill

Vi har jobbat under många år på att förbättra oss både på miljö och kvalitet, och vår odling är kvalitetssäkrad enligt Svenskt Sigill. Sedan 2012 har vi även Klimatcertifierat oss. Klimatet är en av vår tids största överlevnadsfrågor och genom denna utvecklingen av klimatcertifieringen, ville vi dra vårt strå till stacken och göra vårt yttersta för att vår verksamhet ska påverka vår omgivning så lite som möjligt.  En kontrollant från Svenskt Sigill kommer varje år och går igenom hela verksamheten, för att se över så att vi efterlever ett så miljöanpassat förhållningssätt som möjligt.

 

 

Klimatcertifiering av växthusodling

Svenskt Sigill har tillsammans med KRAV utvecklat en Klimatcertifiering för blommor som bygger på att odlaren har genomfört en rad åtgärder för att minska klimatpåverkan. Syftet är att ge konsumenterna ett val som de kan känna sig trygga med ur klimatsynpunkt. Denna Klimatcertifiering innebär att vi ständigt ser över vår energiproduktion, och därför försöker vi minska den varje år och bli mer energieffektiva i vår verksamhet. Samt att vi enbart ska använda förnybar el och fjärrvärme till uppvärmningen av växthusen. Det finns även olika krav på spårbarhet av blommorna samt utbildning av personalen i sparsamt körsätt.

 

Energi användningen är blomsterodlingens största klimatpåverkan och vi har klart förbättrat oss genom att anpassa vår odling till de olika blomsterkulterna som vi har under årens olika månader. Vissa blommor föredrar ett kallare klimat och andra lite varmare, genom att vi har datoriserat vårt värmesystem har vi lyckats sänka vår energianvändning.

 

I Sverige är det enbart ett fåtal blomsterodlingar som är klimatcertifierade enligt Svenskt Sigill,  och vi på Olles Blommor är därför stolta över att kunna märka våra blommor med ett Sigill-märke som har ett tilläggsinformation där det står att vi är klimatcertifierad.

klimat

Miljövarudeklarerad EL – (EPD)

 

Vi har valt att enbart köpa in förnybar Vattenproducerad el från våra Svenska Vattenkrafts anläggningar, och det ger oss 100% förnybar energi till våra växthus och kylanläggningar. Sverige har mycket goda förutsättningar för produktion och användning av förnybar energi.

EPD2

 

EPD står för Environmental Product Declaration eller ”miljövarudeklaration”. En miljövarudeklaration beskriver miljöegenskaperna hos produkter – både varor och tjänster – över deras livsyckel. Det internationella EPD®- systemet administreras av EPD International AB i Sverige och är tillämpligt för alla organisationer runt om i världen som är intresserade av trovärdig miljöinformation för produkter.

Fjärrvärme – Bioenergi

Vi har varit anslutna till Fjärrvärme sedan 1995, och vi  har varit mycket nöjda med detta uppvärmnings-system, som både ger oss miljövänlig värme och ett driftsäkert system för våra blommor att växa i. En stor del av uppvärmningen sker dessutom också av solens egna värmestrålar som blommorna mår bäst av och som även är nödvändigt för att bladen ska kunna få sin klorofyll och fotosyntes processen ska kunna utvecklas.

 

Historia om Fjärrvärme

Fjärrvärmen började byggas i Sverige för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, förbättrades luftkvalitén snabbt. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi, minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

23

 

Närodlade Blommor

närodlad

Närodlade blommor håller både längre, och är mer miljövänliga. Färska blommor kommer både stå sig längre och dofta mer hos våra konsumenter. Genom att köpa blommorna från din lokala odlare så minskar vi även miljöutsläppen på våra transporter som annars körs långt från utlandet. Hos oss odlas både Julstjärnor, Amaryllis, Hyacinter, Tulpaner, Tete a Tete och Pelargoner på ett traditionellt och miljöanpassat sätt,

 

Våra blommor kan ni oftast hitta på närmsta dagligvaruhandel, om inte så fråga gärna personalen efter dem, så kan de beställa hem några vackra blommor från oss.

 
 

Från Sverige

Ursprungsmärkningen Från Sverige är ett svar på den ökade efterfrågan på svenskproducerade blommor. Det tydliga märket i blått och gult gör det enkelt att hitta produkterna i butikernas hyllor och kyldiskar. Att allt fler hittar och väljer växter från Sverige hjälper till att stärka och utveckla vår inhemska produktion av blommor. På så vis kan tillgången på svenska blommor säkras för framtiden, fler arbetstillfällen skapas och de öppna landskapen bevaras.

 

Från Sverige är ett gemensamt initiativ från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF som gemensamt bildat bolaget Svenskmärkning AB, som äger och förvaltar märket. Huvudprincipen för märkningen är att det är råvaran som räknas. Prydnadsväxter ska ha odlats i Sverige. Det innebär att de ska ha odlats i Sverige från blomsterlök, frö/utsäde eller stickling. All förädling och packning ska ske i Sverige.

……..från Sverige

 

 

Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifieringen för företag som vill kvalitetssäkra sitt goda arbete med arbetsvillkor, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Certifieringen erbjuder också stöd och tydlig handledning för att uppfylla de krav som ställs på en arbetsgivare.

 

Certifikatet är ett kvitto på att lagstiftning och branschriktlinjer för en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och socialt ansvar följs i företaget. Certifieringen är utvecklad tillsammans med ledande experter och sakkunniga inom det arbetsrättsliga området samt godkänd av Sveriges nationella ackrediteringsorgan Swedac.

 

IP Arbetsvillkor är en tredjepartscertifiering vilket innebär att certifikatet har högt trovärdighet som verifikat vid försäljning av tjänster och produkter till både internationella företag samt inom offentlig upphandling.

 

 

 

miljo2

 

 

Vi är mycket stolta för vår kvalitet och våra kunder vet att vi alltid gör vårt yttersta för att leverera blommor av bästa möjliga kvalitet som står sig länge.

 

Vi har under alla år arbetat hårt med kvalitet och strävar alltid efter att våra kunder ska uppfatta oss som ett bra företag med högsta möjliga kvalitet på våra blommor.

 

”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi har lånat den av våra barn” det är ett känt citat och Miljön är ett viktigt ämne för oss, och vi vill hjälpa till så mycket vi kan och har därför miljöanpassat vår verksamhet så långt det är möjligt.